Informacija apie parengtas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas:Mus rasite:
Antakalnio g.42-42,
LT-10304 Vilnius,
Tel./faks: +370 5 243 7734,
Mob.tel.: +370 686 31513,
E-paštas: ecofirma@ecofirma.lt